Eğitim Programları
Yıl boyu çocuk konusunda uzman akademisyenlerce velilere yönelik seminer, konferans, psikodrama ve ana-baba okulu çalışmaları yapılmaktadır.

Eğitim danışmanlarımız ve çocuk gelişimi uzmanlarınca çağdaş normlarda (çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili tüm yenilikler izlenerek) her yaş düzeyine uygun olacak şekilde yıllık olarak planlanan ancak haftalık ve günlük olarak izlenen eğitim programları tü...m sınıflarımızda uygulanır. Programımızda AKTİF EĞİTİM, ve ÇOKLU ZEKA sistemi uygulanmakta olup, bu program gereği çocuklarımızca üretilen projeler her ay sergilenir ve ailelerle paylaşılır. Aktif eğitim sisteminde çocuklarımızın bilişsel, sosyal, bedensel, dil ve duygusal gelişimleri desteklenirken, onları yaşama hazırlayacak, çevreyle ve yaşıtlarıyla uyumlarını artıracak, onları bilinçlendirecek, meraklarını tatmin edecek bilgiler verilmektedir.

Eğitim programlarımızda konular basitten karmaşığa, somuttan soyuta giden bir sıra izler. Çocuklarımız gün boyu dönüşümlü olarak bir hareketli bir durağan etkinliğe katılırlar. Dikkat süreleri göz önüne alınarak etkinlikler kısa aralıklarla değişmektedir.

6 YAŞ ANASINIFI EĞİTİMİ

Hedefimiz, anasınıfı eğitimi alan çocuklarımızın ilkokul tercihleri ne yönde olursa olsun, ilkokula hazır bir biçimde 1. sınıfa başlamalarıdır.

Sıklıkla değişen milli eğitim programları göz önünde bulundurularak kendi programımızın yanı sıra deneyimli bir ilkokul öğretmeni ile de eşgüdüm içerisinde çalışmaktayız. Anasınıfı İngilizce dersleri de içerik ve süre olarak diğer yaş gruplarından daha farklı uygulanmaktadır.

İNGİLİZCE EĞİTİMİ

İngilizce Her gün yaş gruplatına göre değişen sürelerle aktif olarak uygulanır. İngilizce dersleri okul öncesi çocuklar için hazırlanmış, yabancı kaynaklı kitaplarla gerekse İngilizce`nin günlük yaşamda kullanılabilecek şekliyle öğretildiği, Drama ve oyun içerisinde pratik olarak konuşma dilinin kavratıldığı bir sistemin yanı sıra aşamalı olarak High Scope yöntemi de uygulanarak öğretilmektedir.

Yaş gruplarına göre İngilizce eğitim saatleri aşamalı olarak artmakta , 6 yaş sonunda çocuklarımızın İngilizce olarak kendini ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır.

KAVRAM VE MATEMATİK EĞİTİMİ


Hedefimiz anaokulundan başlayarak matematiksel düşünme ve problem çözme yeteneğini geliştirmektir. Bu eğitim süreciyle basitten karmaşığa, somuttan soyuta, dikkat algı, sembolik algılama, geometrik şekiller, renkler v.b kavramlara ait bilgilerin yanı sıra matematiksel işlemler özellikle de 6 yaş grubumuzla toplama ve çıkarma işlemleri ve sayı sayma becerileri ile çocuklarımızın bilişsel ve zihinsel gelişimleri desteklenir. Çocuğa ilkokul için gerekli bilgi ve beceriler verilir.

ANADİL EĞİTİMİ

Günlük eğitimin bir parçası olan anadil eğitimi saatinde çocuklarımızın düşünme, dinleme, düşüncelerini rahatça ifade edebilme ve düzgün konuşabilmeleri amaçlanır. İşlenen ünite konularına uygun şarkı, tekerleme, parmak oyunu, bilmecelerle kelime dağarcığı zenginleştirilir. Hikaye tamamlama ve hikaye yaratma oyunlarıyla hayal gücünü geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır.

FEN - DOĞA EĞİTİMİ


Çocuklarımızın uygulama yoluyla neden-sonuç gözlemlerini en sağlıklı biçimde yapabilmeleri için yaşlarına uygun deneyler uygulanır. Doğada oluşan değişiklikler gözlenir, bunlar tartışılır. Her yaş grubunun uygulama bahçesinde kendi yetiştirdikleri sebze ve çiçeklerle doğayla iç içe yaşayıp, bitkilerle tanışmaları sağlanır. Çocuklarımızın merak ettiklerini araştırmalarında, öğrendiklerini günlük hayata aktarmalarında yardımcı olunur.